Posició coberta 😊

Busquem especialistes en C# per a formar un equip d'experts, un Agile Camp.


C# .NET FullFramework .NET Core git VSTS AWS Azure

El candidat ideal estarà familiaritzat amb el cicle complet de vida del software, des del Refinement de les User Stories fins el testeig funcional i unitari dels entregables. Ha de tenir uns bons fonaments DotNet FullFramework i C# i estar obert a d’altres tecnologies i llenguatges de programació.

Tindrà en ment sempre l’excel·lència en el software a entregar, els conceptes DevOps i DevSecOps abans de picar la primera línia de codi i fer la feina tant ben feta com per estar-ne orgullós.

S’integrarà a l’Agile Camp que estem muntant a Girona, al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, presencialment d’un a quatre dies a la setmana i la resta en remot. Haurà de ser una persona disciplinada, orientada a resultats i avesada a l’ús d’eines de reporting i gestió de projectes.

Requeriments

 • 2+ anys d’experiència treballant amb .NET
 • Experiència desenvolupant aplicacions web en C#, HTML i JavaScript.
 • Experiència treballant amb MS SQL Server.
 • Bon nivell d’anglès de lectura i escriptura.
 • Haver treballat amb VSTS pel que fà a GIT, Builds i Releases.
 • Bona comprensió lectora.

Nice to have

 • Experiència treballant en Agile.
 • Experiència emprant Elasticsearch, Redis i/o RabbitMQ.
 • Experiència amb serveis Cloud com AWS, Azure i/o Google Cloud.
 • Bon nivell d’anglès oral.
 • Haver treballat amb VSTS pel que fà al gestor de tasques, backlog i tests.

Què oferim

 • Augment de la empleabilitat al integrar-se en un equip Agile tecnològicament punter.
 • Horari i ubicació flexible.
 • Remuneració base competitiva tant per a autònoms com per a assalariats.
 • Retribució variable en funció de KPI’s de projecte i d’empresa.
 • Participar en la creació del primer Agile Camp.