Experimentant amb el ChatGPT de veu

Experimentant amb el ChatGPT de veu

Experimentant amb el ChatGPT de veu. Impressionant!

I experimentant amb els servidors d’streaming de LinkedIn, que veient que estem pujant una gravació, no cal dir que no ha anat pas bé 😅