Remenant la biblioteca d'Hipsotech

Remenant la biblioteca d'Hipsotech

Remenant la biblioteca d’Hipsotech, avui hem trobat el que potser és el llibre més antic, un recull de models de cartes familiars que repassa tot el cicle de la vida, des del neixement fins la mort, datat a l’any 1931.

El protagonitzen setze Persones:

El protagonista: Andreu La muller: Clara El pare: Claudi La mare. Rosa Les germanes: Montserrat, Roseta, Anneta L’avia: Maria La tia : Margarida La sogra: Gertrudis Els cosins: Jordi (fill de Margarida), Eulalia, Carmeta, Lluís (fills de Pere) Un oncle: Antoni Un cosi: Pere

Amb la tecnologia que tenim avui en dia, seria molt fàcil tornar a escriure missatges com els d’avantes 😉