Què és la interoperabilitat del metavers, i per què és important?

Què és la interoperabilitat del metavers, i per què és important?

Què és la interoperabilitat del metavers?

La interoperabilitat del metavers és la capacitat que tenen diferents mons i plataformes virtuals per interactuar entre ells. Això significa que els usuaris d’una plataforma poden comunicar-se i interactuar amb usuaris d’una altra plataforma, així com compartir dades i contingut.

La interoperabilitat del metavers és important per diverses raons. Primerament, permet als usuaris interactuar amb un nombre més gran de persones, la qual cosa pot conduir a noves oportunitats i experiències. En segon lloc, ajuda a crear un metavers més coherent i connectat, el que pot fer que sigui més agradable i gratificant explorar-lo. Finalment, pot ajudar a reduir les barreres d’entrada per a nous usuaris, ja que poden començar a utilitzar qualsevol plataforma que els agradi sense haver de preocupar-se per quedar exclosos d’altres plataformes.

La interoperabilitat del metavers encara està en les seves primeres etapes, i hi ha molts reptes que cal abordar abans que es pugui realitzar plenament. No obstant això, els beneficis potencials són significatius, i és un àmbit de desenvolupament emocionant per observar.

Per què és crítica la interoperabilitat del metavers?

El Metavers és un món virtual generat pels usuaris que va ser popularitzat per la novel·la de ciència-ficció Snow Crash. En la novel·la, el Metavers és un món de realitat virtual on la gent pot visitar i interactuar. No obstant això, el Metavers també és un lloc on la gent pot comprar i vendre béns i serveis.

La interoperabilitat és important en el Metavers perquè no hi haurà només un proveïdor de Metavers, i voldrem mostrar els nostres actius NFT “arreu dels móns”.

El Metavers és un món virtual que està creixent en popularitat. La interoperabilitat també és important perquè permet als usuaris accedir al Metavers des de qualsevol dispositiu a qualsevol servidor de Metavers, fins i tot de diferents proveïdors.

Els beneficis de la interoperabilitat del metavers

El Metavers és una proposta futura extensió d’Internet en un món virtual tridimensional. El terme va ser encunyat per l’escriptor de ciència-ficció Neal Stephenson en la seva novel·la de 1992 Snow Crash.

Si bé el Metavers encara està en les seves primeres etapes de desenvolupament, ja hi ha alguns projectes que treballen en la creació d’un Metavers interoperable. Un d’ells és l’Open Metaverse Foundation, que està treballant en la creació d’una plataforma de codi obert que permeti diferents mons virtuals per interoperar entre ells.

No alt text provided for this image

Els beneficis de tenir un Metavers interoperable són nombrosos. Per un costat, permetria als usuaris moure’s lliurement entre diferents mons virtuals, sense haver de començar de zero en cadascun. Això seria especialment útil per a les empreses, que podrien establir la seva presència en múltiples mons virtuals i arribar a un públic més gran.

Un altre benefici d’un Metavers interoperable seria que permetria una integració més fluida d’activitats del món real i del món virtual. Per exemple, podríeu utilitzar el vostre avatar del món virtual per assistir a un esdeveniment del món real, o viceversa.

Finalment, un Metavers interoperable facilitaria la creació i distribució de contingut. Els creadors de contingut ja no estarien limitats a un sol món virtual, sinó que podrien compartir fàcilment les seves creacions amb el Metavers en conjunt.

Els beneficis de la interoperabilitat del metavers són nombrosos i variats. En el futur, un Metavers interoperable permetrà a les empreses arribar a un públic més gran, als creadors de contingut compartir les seves creacions amb el Metavers en conjunt, i als usuaris moure’s lliurement entre diferents mons virtuals.

Els reptes de la interoperabilitat del metavers

En els primers dies d’internet, hi havia poques normes i molts protocols propietaris en competència. Això va conduir a les famoses “guerres dels navegadors” en què l’Internet Explorer de Microsoft i el Navigator de Netscape lluitaven per la supremacia.

El mateix està passant ara en el metavers, el món virtual que està sent creat per la convergència d’internet, els videojocs i la realitat virtual. Hi ha moltes plataformes en competència, cadascuna amb el seu propi protocol propietari. El problema és que aquestes plataformes no són interoperables. No podeu prendre el vostre avatar d’un món i utilitzar-lo en un altre. Això és una gran barrera per al creixement del metavers.

Hi ha alguns esforços per crear estàndards per al metavers, però estan en la seva infància. W3C, el consorci que va estandarditzar la navegació web, va crear l’abril de 2021 el Grup d’Interoperabilitat de Metavers Obert (OMI). Està liderat per Jesse Alton, Robert Long i Evonne Heyning, i està enfocat en connectar mons virtuals dissenyant i promocionant protocols per a la identitat, els gràfics socials, l’inventari i més.

No alt text provided for this image

Mentrestant, estem encallats amb el problema de la interoperabilitat del metavers. L’única manera de resoldre-ho és crear una plataforma de metavers que sigui oberta i basada en estàndards oberts.

La Open Metaverse Foundation i el Grup d’Interoperabilitat de Metavers Obert també estan treballant en la creació d’un conjunt d’estàndards per al metavers. Això ajudarà a assegurar que el metavers creixi d’una manera saludable i sostenible.


Trobareu l’article original, publicat en anglès el 5 de setembre del 2022 aquí.