Startups de Barcelona

Startups de Barcelona

Barcelona s’ha consolidat el 2023 com el quart ecosistema emergent de startups a nivell mundial i com la tercera ciutat europea més atractiva per al talent emprenedor.

Liderant l’economia del coneixement, Barcelona destaca en la captació d’inversió estrangera i en la producció científica, essent també un punt neuràlgic en l’organització de fires i congressos internacionals.

Aquest èxit s’emmarca dins d’una Catalunya innovadora, amb projectes significatius com la Ciutadella del Coneixement.

És molt important tenir un pol tan atractiu a prop de l’Empordà i de la demarcació de Girona, no tant per la distància física, que cada cop és menys determinant, ans per la proximitat en els fluxes de comunicació.

#col·laboració #innovació #comunicació

https://lnkd.in/ddBcGMGJ