settings Software

El programari com a Solució.

No fem pàgines web, fem solucions que tenen la web com una de les seves interficies. Abracem la filosofia Agile sense caure en dogmatismes. Especialistes en PHP, JavaScript, SQL i RPGLE, però agnòstics al llenguatge de programació.