Hipsotech, Solucions de Negoci

Entendre. Dissenyar. Planificar.

Entregar.

Hipsotech proporciona solucions digitals empaquetades per a empreses, profunditzant en l'enteniment dels seus reptes, i oferint un disseny, adaptació, desenvolupament i implementació de solucions de TI que encaixen a la perfecció amb les necessitats particulars de cada negoci.

Quantum

Quantum

Quantum Research Group as a Service, l'Equip Feynman, és la iniciativa que proposa dur la seva empresa a l'avantguarda de l'escena de la Computació Quàntica.

La nostra estratègia s’alimenta de la integració de proveïdors d’alta tecnologia a nivell mundial, laboratoris d’innovació de primera línia, acadèmies especialitzades i una extensa col·laboració amb universitats de prestigi i comunitats clau.

Aquesta ens garanteix que aprofitarem de manera efectiva i immediata els beneficis de la computació quàntica, amb un enfocament híbrid i progressiu a mesura que la ciència va avançant. La Computació Quàntica està aquí i està venint al mateix temps 😉

eTramits

eTramits

eTramits facilita la interacció dels clients o usuaris amb les empreses o organitzacions, oferint la publicació d'explicacions de forma ordenada i detallada, concentrant tota la informació en un únic espai d'interacció.

La nostra missió és aconseguir que la complexitat dels procediments d’una empresa o organització sigui opaca per els seus clients o usuaris, fent simple, còmode i intuïtiu l’accés a qualsevol informació, gestió o interacció.

Oferim als responsables de la seva administració una eina que incorpora la IA per facilitar-ne la personalització i simplicitat a l’hora de mantenir i d’incorporar nous continguts.